ก.ค.
07

กำหนดการ Retreat และ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7

กำหนดการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 5
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และ
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ อมตลันตา รีสอร์ท

ก.ค.
06

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 (28 มิภุนายน 2560)

 

DSC_0018

Read the rest of this entry »

พ.ค.
31

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (31 พฤษภาคม 2560)

DSC_0006 Read the rest of this entry »

เม.ย.
28

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 (26 เมษายน 2560)

IMG_8287

Read the rest of this entry »

มี.ค.
29

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 (29 มีนาคม 2560)

counmt29032017_20

Read the rest of this entry »

ก.พ.
01

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ม.ค.
17

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มกราคม 2560

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page 1 of 24123451020...Last »
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com