กรกฎาคม 6, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
มิถุนายน 6, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
เมษายน 11, 2023

จุลสารสภา มทร.ธัญบุรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน

จุลสารสภา มทร.ธัญบุรี ปีที […]
มีนาคม 29, 2023

ประชุมสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 5/2566

ประชุมสภามทร.ธัญบุรี ครั้ง […]
มีนาคม 16, 2023

จดหมายข่าวสภา มทร.ธัญบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

มีนาคม 16, 2023

จดหมายข่าวสภา มทร.ธัญบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

กรกฎาคม 6, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
มิถุนายน 6, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
พฤษภาคม 30, 2022

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 5/2565

เมษายน 27, 2022

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/2565

มีนาคม 30, 2022

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/2565

กุมภาพันธ์ 23, 2022

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 2/2565