ต.ค.
25

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 (25 ตุลาคม 2560)


ORN_2164
Read the rest of this entry »

ต.ค.
03

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 (27 กันยายน 2560)

ORN_0811 Read the rest of this entry »

ก.ค.
07

กำหนดการ Retreat และ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7

กำหนดการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 5
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และ
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ อมตลันตา รีสอร์ท

ก.ค.
06

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 (28 มิภุนายน 2560)

 

DSC_0018

Read the rest of this entry »

พ.ค.
31

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (31 พฤษภาคม 2560)

DSC_0006 Read the rest of this entry »

เม.ย.
28

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 (26 เมษายน 2560)

IMG_8287

Read the rest of this entry »

Page 1 of 25123451020...Last »
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com