กำหนดการประชุมสภา มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2565

กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2565

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

1/2564

พุธ

26

มกราคม 2565

09.00 – 12.00 น

 

2/2564

พุธ

23

กุมภาพันธ์ 2565

09.00 – 12.00 น

3/2564

พุธ

30

มีนาคม 2565

09.00 – 12.00 น

4/2564

พุธ

27

เมษายน 2565

09.00 – 12.00 น

5/2564

พฤหัสบดี

25

พฤษภาคม 2565

09.00 – 12.00 น

6/2564

พุธ

29

มิถุนายน 2565

09.00 – 12.00 น

7/2564

พฤหัสบดี

27

กรกฎาคม 2565

09.00 – 12.00 น

 

8/2564

พุธ

31

สิงหาคม 2565

09.00 – 12.00 น

9/2564

พุธ

28

กันยายน 2565

09.00 – 12.00 น

10/2564

พุธ

26

ตุลาคม 2565

09.00 – 12.00 น

11/2564

พุธ

30

พฤศจิกายน 2565

09.00 – 12.00 น

12/2564

พุธ

21

ธันวาคม 2565

09.00 – 12.00 น