ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2566
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

กรกฎาคม 6, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
มิถุนายน 6, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
พฤษภาคม 30, 2022

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 5/2565

เมษายน 27, 2022

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/2565