ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม 6, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
มิถุนายน 6, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
เมษายน 11, 2023

จุลสารสภา มทร.ธัญบุรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน

จุลสารสภา มทร.ธัญบุรี ปีที […]
มีนาคม 29, 2023

ประชุมสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 5/2566

ประชุมสภามทร.ธัญบุรี ครั้ง […]