ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มิถุนายน 13, 2022

จดหมายข่าวสภามทร.ธัญบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

จดหมายข่าวสภามทร.ธัญบุรี ป […]
มิถุนายน 10, 2022

จุลสารสภา มทร.ธัญบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์)

จุลสารสภา มทร.ธัญบุรี ปีที […]
พฤษภาคม 30, 2022

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 5/2565

เมษายน 27, 2022

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/2565