ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2559 (21 กุมภาพันธ์ 2559)

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มีนาคม 2559
มีนาคม 3, 2016
ภาพการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 16, 2016

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2559 (21 กุมภาพันธ์ 2559)

DSC_0332_resize

Comments are closed.