ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธันวาคม 12, 2013

ขอเชิญประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 12/2556

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
ธันวาคม 3, 2013

ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 12/2556

พฤศจิกายน 22, 2013

ภาพ : การประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทค […]
พฤศจิกายน 21, 2013

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ท […]