กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 5
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และ
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ อมตลันตา รีสอร์ท

กรกฎาคม 7, 2017

กำหนดการ Retreat และ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7

กำหนดการประชุมสัมมนาทบทวนง […]
กุมภาพันธ์ 1, 2017

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาล […]
มกราคม 17, 2017

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มกราคม 2560

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาล […]
มิถุนายน 1, 2016

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มิถุนายน 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาล […]