กำหนดการประชุมสภา มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2563

กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2563

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

1/2563

พุธ

29

มกราคม 2563

09.00 – 12.00 น

 

2/2563

พุธ

26

กุมภาพันธ์ 2563

09.00 – 12.00 น

3/2563

พุธ

25

มีนาคม 2563

09.00 – 12.00 น

4/2563

พุธ

29

เมษายน 2563

09.00 – 12.00 น

5/2563

พุธ

27

พฤษภาคม 2563

09.00 – 12.00 น

6/2563

พุธ

24

มิถุนายน 2563

09.00 – 12.00 น

7/2563

พุธ

29

กรกฎาคม 2563

09.00 – 12.00 น

 

8/2563

พุธ

26

สิงหาคม 2563

09.00 – 12.00 น

9/2563

พุธ

30

กันยายน 2563

09.00 – 12.00 น

10/2563

พุธ

28

ตุลาคม 2563

09.00 – 12.00 น

11/2563

พุธ

25

พฤศจิกายน 2563

09.00 – 12.00 น

12/2563

พุธ

30

ธันวาคม 2563

09.00 – 12.00 น