กำหนดการประชุมสภา มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2564

กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2564

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

1/2564

พุธ

27

มกราคม 2564

09.00 – 12.00 น

 

2/2564

พุธ

24

กุมภาพันธ์ 2564

09.00 – 12.00 น

3/2564

พุธ

31

มีนาคม 2564

09.00 – 12.00 น

4/2564

พุธ

28

เมษายน 2564

09.00 – 12.00 น

5/2564

พฤหัสบดี

27

พฤษภาคม 2564

09.00 – 12.00 น

6/2564

พุธ

30

มิถุนายน 2564

09.00 – 12.00 น

7/2564

พฤหัสบดี

29

กรกฎาคม 2564

09.00 – 12.00 น

 

8/2564

พุธ

25

สิงหาคม 2564

09.00 – 12.00 น

9/2564

พุธ

29

กันยายน 2564

09.00 – 12.00 น

10/2564

พุธ

27

ตุลาคม 2564

09.00 – 12.00 น

11/2564

พุธ

24

พฤศจิกายน 2564

09.00 – 12.00 น

12/2564

พุธ

29

ธันวาคม 2564

09.00 – 12.00 น