คำสั่ง มทร.ธัญบุรี 2556
พฤศจิกายน 2, 2020
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี 2558
พฤศจิกายน 2, 2020

คำสั่ง มทร.ธัญบุรี 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 422/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี21.7 KB520
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 448/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา17.0 KB420
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 449/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)59.0 KB496
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 450/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)17.2 KB472
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 451/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตเคมี16.4 KB452
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 452/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี23.9 KB619

Comments are closed.