สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 (24 กันยายน 2563)
กันยายน 25, 2020
ภาพ: การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 (30 กันยายน 2563)
ตุลาคม 5, 2020

สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563

Comments are closed.