ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน

ภาพ: การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 (15 สิงหาคม 2561)
สิงหาคม 16, 2018
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2549
เมษายน 17, 2020

ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

Comments are closed.