ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของดร.สู่บุญ วุฒิวงศ์

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 (28 กุมภาพันธ์ 2561)
กุมภาพันธ์ 28, 2018
ภาพ: การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 (31 พฤษภาคม 2561)
พฤษภาคม 31, 2018

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของดร.สู่บุญ วุฒิวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ดร.สู่บุญ วุฒิวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 

Comments are closed.