ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 (27 กันยายน 2560)

กำหนดการ Retreat และ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7
กรกฎาคม 7, 2017
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 (25 ตุลาคม 2560)
ตุลาคม 25, 2017

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 (27 กันยายน 2560)

ORN_0811

Comments are closed.