ภาพการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 16, 2016
กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ เมษายน 2559
เมษายน 4, 2016

ภาพการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 4 ของสภามทร.ธัญบุรี ณ หอประชุมราชมงคล 
โดยมีผลงานนวัตกรรม RMUTT Top fifteen นำเสนอภายในหอประชุมราชมงคล

DSC_0260_resize

Comments are closed.