ภาพการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2559 (21 กุมภาพันธ์ 2559)
มีนาคม 14, 2016
ภาพการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 17, 2016

ภาพการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามทร.ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี
พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร
ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 4 “การสร้างผู้ประกอบการ”
โดยเข้าศึกษาดูงานที่่ บริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

DSC_9651_resize

Comments are closed.