สภามหาวิทยาลัยฯร่วมแสดงความยินดีแก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่13/2558 (23 ธันวาคม 2558)
ธันวาคม 25, 2015
กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ กุมภาพันธ์ 2559
มกราคม 26, 2016

สภามหาวิทยาลัยฯร่วมแสดงความยินดีแก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชม แก่..คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้จัดดอกไม้ในงานพระศพของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

DSC_1574_resize

Comments are closed.