ภาพบรรยากาศการมอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2559 ล่วงหน้า
แก่..สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้มอบของขวัญแก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สวัสดีปีใหม่_resize

Comments are closed.