ขอแสดงความยินดีกับ นายพยุง ศักดาสาวิตร

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ตุลาคม 30, 2015
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2557 (30 ตุลาคม 2558)
ตุลาคม 30, 2015

ขอแสดงความยินดีกับ นายพยุง ศักดาสาวิตร

DSC_5497_resize

ขอแสดงความยินดีกับท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายพยุง ศักดาสาวิตร
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ”บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015″ (Quality Person of The Year 2015)
จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

Comments are closed.