ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

ภาพ: RMUT Retreat 2015
ตุลาคม 19, 2015
ขอแสดงความยินดีกับ นายพยุง ศักดาสาวิตร
ตุลาคม 30, 2015

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

DSC_5495_resize

ขอแสดงความยินดีกับท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

Comments are closed.