ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 (30 ตุลาคม 2557)
พฤศจิกายน 10, 2014
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 (20 พฤศจิกายน 2557)
พฤศจิกายน 25, 2014

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

                     ขอแสดงความยินดีกับท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย  ฤชุพันธุ์) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง

Comments are closed.