ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ตุลาคม 7, 2014
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ตุลาคม 31, 2014

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

                  

                                                            ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

Comments are closed.