ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

                      ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Comments are closed.