ขอแสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล พรประภา)

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 (25 กันยายน 2557)
กันยายน 26, 2014
ขอแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กันยายน 26, 2014

ขอแสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล พรประภา)

                ขอแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล  พรประภา) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายสังคมจิตวิทยาและประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

Comments are closed.