ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนรับรางวัล “สิงห์ทอง”

ขอเชิญประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 4/2556
เมษายน 10, 2013
ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2556
เมษายน 29, 2013

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนรับรางวัล “สิงห์ทอง”

         ดร.วิชัย  พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับการคัดเลือกจาก สมัชชานักจัดการวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัล โดยมีพลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์ ประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Comments are closed.