ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2555

ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ตุลาคม 29, 2012
ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 25, 2012

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2555

              วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 -12.00 น.
                    ณ  ห้องประชุมสะบันงา ชั้น 6 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Comments are closed.