ขอแสดงความยินดี กับ นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตุลาคม 29, 2012
ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ตุลาคม 29, 2012

ขอแสดงความยินดี กับ นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสู่บุญ  วุฒิวงศ์) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

 

 

Comments are closed.