«

»

ต.ค.
29

ภาพ : ขอแสดงความยินดีกับ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความยินดีกับนายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

              มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามในท้ายอนุมัติบัตร เพื่อแต่งตั้งนายชุมพล  พรประภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิจิประจำประเทศไทย

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com