«

»

ต.ค.
29

ภาพ : ขอแสดงความยินดีกับ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความยินดีกับนายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

              มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามในท้ายอนุมัติบัตร เพื่อแต่งตั้งนายชุมพล  พรประภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิจิประจำประเทศไทย

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com