ภาพ : รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดี มทร.ธัญบุรีได้รับพระราชทาน “รางวัลระฆังทอง”

ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 30, 2012
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ
กรกฎาคม 31, 2012

ภาพ : รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดี มทร.ธัญบุรีได้รับพระราชทาน “รางวัลระฆังทอง”

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทสไทย (สว.นท) และสมาชิกสื่อมวลชน เครือข่าย องค์กร สมาคม ชมรมทั่วประเทศได้พิจารณาคัดเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์) เข้าพระราชทานรางวัลระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) ประจำปี 2555 ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัล และ ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

Comments are closed.