ประชุมสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 5/2566
มีนาคม 29, 2023
จุลสารสภา มทร.ธัญบุรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน
เมษายน 11, 2023

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจัดตั้งกองส่งเสริมสุขภาพและกีฬาเป็นส่วนราชการภายใน สังกัดสำนักงานอธิการบดี341.0 KB58
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การดำเนินงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 25661.9 MB56
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 25661.9 MB95
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 25661.8 MB62

Comments are closed.