ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2563
มีนาคม 2, 2021
สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2562
มีนาคม 2, 2021

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564386.4 KB111
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25647.5 MB26
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี455.5 KB60
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564431.1 KB57

Comments are closed.